Belasting betalen vindt niet één ondernemer prettig. Maar in veel gevallen kunnen de fiscaal adviseurs van Baas + Vlaanderen het wel leuker maken. Want belastingadvies van Baas + Vlaanderen is veel meer dan het invullen van een aangifte. Voor het realiseren van een lage belastingdruk en het beperken van fiscale risico’s denken we daarom al in een vroeg stadium met je mee. Enkele voorbeelden waarover we gevraagd én ongevraagd adviseren:

  • Over de juiste rechtsvorm en structuur van de onderneming
  • Of de eenmanszaak misschien beter een BV kan worden – of andersom
  • Over een slimme fiscale planning van investeringen
  • Over de minimale hoogte van het DGA-loon
  • Of de auto wel of niet op de zaak moet