BAAS + VLAANDEREN: OOK MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Betrokken op de wereld om ons heen
Baas + Vlaanderen is betrokken op de wereld om zich heen. We geven graag iets terug aan anderen, ver weg of dichtbij. Daarbij richten we ons met name op projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen.

Red een Kind
Baas + Vlaanderen is Groeipartner bij Red een Kind. Met behulp van Nederlandse Groeipartners worden jongeren in Burundi gestimuleerd een vakopleiding te volgen. Ze leren bijvoorbeeld voor automonteur, kleermaker of kapper. Met deze vakopleiding beginnen ze hun eigen handel en kunnen zo in hun levensonderhoud voorzien. Ze worden ook getraind in ondernemersvaardigheden. Zodat ze van hun vak hun onderneming kunnen maken. Meer weten? Download de folder of kijk op www.redeenkind.nl/ondernemers/groeipartners

Overige projecten
Baas + Vlaanderen participeert in het sollicitatieproject (4-HAVO) van het Erfgooiers College. Diverse sollicitanten worden tijdens dit project door onze medewerkers getraind in het houden en voorbereiden van een sollicitatiegesprek, om hen zo te helpen bij het integreren in de arbeidsmarkt.

Baas + Vlaanderen steunt het Albanië Comité Huizen

Baas + Vlaanderen steunt Duchenne Heroes

Neem contact met ons op als je vak je onderneming is