BAAS + VLAANDEREN MKB adviseurs & accountants (hierna BAAS + VLAANDEREN), gevestigd aan Karel Doormanlaan 16, 1271 CC Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring .

Persoonsgegevens die wij verwerken

BAAS + VLAANDEREN verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

  Het kan zijn dat wij persoonsgegevens van je verwerken die zijn verstrekt door één van onze cliënten

ten behoeve van dienstverlening die wij voor hun verrichten. In dat geval treden wij in sommige gevallen op als verwerker en hebben wij met onze cliënt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor meer informatie over onder andere de soort gegevens die wij verwerken en genomen beveiligingsmaatregelen kun je contact met ons opnemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BAAS + VLAANDEREN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

BAAS + VLAANDEREN verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om diensten aan je te kunnen verlenen en daarover met je te corresponderen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigen voor een bijeenkomst
 • Het afhandelen van betalingen
 • BAAS + VLAANDEREN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

  zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  BAAS + VLAANDEREN zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met anderen

  BAAS + VLAANDEREN deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BAAS + VLAANDEREN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  BAAS + VLAANDEREN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  BAAS + VLAANDEREN kan eventueel gebruik maken van Google Analytics om te analyseren hoe onze relaties onze websites gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BAAS + VLAANDEREN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@baasenvlaanderen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

BAAS + VLAANDEREN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via je contactpersoon of via info@baasenvlaanderen.nl .

Laatste update van deze verklaring: 24-05-2018